На 21 ноември, в присъствието на посланика на Република Чехия, кметът на община Габрово Таня Христова ще подпише договор за доставка на 3 броя нови 12 метрови CNG автобуси.

Снимката е илюстративна, източник www.sor.cz

Изпълнител е компанията СОР ЛИБХАВИ ООД, избрана с открита процедура по ЗОП, в рамките на проекта за Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Предложението на производителя предвижда доставката на автобусите да се осъществи в рамките на до 250 календарни дни.