Във връзка с изпълнението на обект: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад", част от проекта за "Развитие на устойчив градски транспорт на гр.Габрово", ще бъде въведена нова организация на движението от 13 март 2019 г.

Кръстовището на ул. "Христо Смирненски" в района на предгаровия площад ще бъде оформено като кръгово, като за целта ще бъде поставена необходимата вертикална сигнализация.

Движението по всички направления ще може да се извършва без ограничения по правилата за движение в кръгово кръстовище.

Транспортната схема на масовия градски транспорт остава непроменена.

Община Габрово призовава водачите на ППС да спазват поставената сигнализация!