На 12 март в Габрово ще се проведе „Открит урок“ под надслов „Влез в света на другия“, който е част от Националната кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - „Мисията е възможна“.

В „Открития урок“ ще участват деца от социални услуги и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Габрово. Участниците ще „влязат в обувките“ на децата със зрителни, слухови и двигателни увреждания, чрез демонстрации на различен вид дейности. 

В събитието ще участват заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР г-жа Зорница Русинова и кметът на Община Габрово г-жа Таня Христова.

По-рано същия ден зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова и кметът на Габрово г-жа Таня Христова ще посетят Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа в кв. „Велчевци“.