Габрово е партньор на СУ „Св. Климент Охридски“ в изграждането и развитието на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Община Габрово подписаха договор за сътрудничество с цел реализиране на съвместни инициативи в дейностите по изпълнение на ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ си е поставил за цел да работи с области и общини в България, в които има значими обекти на културно-историческото ни наследство. Една от основните цели е да то да се проучи и социализира. Партньори по проекта с научен статут са четири университета, шест института на БАН, Регионален исторически музей София и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Водеща организация е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Договорът е за период от 6 години и включва и първите задачи на сътрудничеството – организиране на територията на общината на научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета, обучения с цел изучаване, съхраняване и популяризиране на културното наследство, заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти, подпомагане на Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ при реставрацията, дигитализацията и виртуализацията на паметници на културното наследство. Сътрудничеството включва още инициативи за проучване на наследството на известни личности в науката, свързани с Габрово, историята на карикатурата, включване в пътуващи изложби, основаване на ученически и пенсионерски клубове „Наследство БГ“, подпомагане в създаването на маркетингови стратегии за развитие на важни туристически обекти.

Договорът беше подписан от кмета на Габрово Таня Христова и чл. кор. проф. дин Иван Илчев, ръководител на проекта, в присъствието на директорите на част от заинтересованите културни институти – Интерактивен музей на индустрията, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, Художествена галерия „Христо Цокев“, Музей Дом на хумора и сатирата.

 

Ученически клуб „Ран Босилек” гостува в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”
15 февруари 2019
Европейски ден на индустрията Габрово 2019
15 февруари 2019