Европейски ден на индустрията ще се проведе в Габрово на 21 февруари /четвъртък/ в библиотеката на Техническия университет.

Габрово е единствената българска община, която през тази година се включва в инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на промишлеността“, като организира Европейски ден на индустрията – Габрово ‘2019 на тема: „Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“.

Събитието се фокусира върху представяне на предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда.

Европейският ден на индустрията - Габрово 2019 ще започне с посещение на няколко габровски фирми, доказали новаторския си подход и способността да развиват интелигентни решения, за да останат лидери в своята област. В рамките на конферентната част водещи експерти ще представят добър опит и решения в сферата на политиките за иновации и дигитализация. Чрез отворена дискусия, участниците заедно ще търсят отговори на въпроси като: каква е ролята на центровете за иновации в иновационната екосистема; как да стимулираме трансфера на таланти между университетите и бизнеса; как ще се промени пазарът с иновациите на бъдещето; защо дигитализацията е фактор за успех; как да се подкрепят иновациите и дигитализацията; какви са европейските политики в областта на иновациите и дигитализацията. Събитието ще създаде условия за отворена дискусия с всички заинтересовани страни по темата за ролята на иновационните центрове в България, стимулирането и трансфера на таланти между университетите и бизнеса, промяната на пазара с иновациите на бъдещето, дигитализацията като фактор за успех и политики за растеж и устойчивост на европейската промишленост.

ПРОГРАМА
13:30 – 14:00 Регистрация
14:00 – 14:15 Откриване на Европейски Ден на индустрията Габрово 2019
Таня Христова – Кмет на Община Габрово
Томислав Дончев – Заместник министър-председател на Република България

14:15 – 15:15  ПАНЕЛ 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
модератор: д-р. инж. Десислава Колева

Георги Стоев – Дигитална трансформация на традиционните индустрии
Саша Безуханова – Икономическо развитие във време на дигитална трансформация
Николинка Хинкова – Интелигентни политики за иновационен растеж
доц. д-р инж. Илия Железаров – Роля на научните организации в индустриалната трансформация.

15:15 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 16:30  ПАНЕЛ 2: ИНДУСТРИЯ НА БЪДЕЩЕТО
модератор: д-р. инж. Десислава Колева
Иван Иванов – Визия за националните приоритети в политиката за сближаване за периода 2021-2027 г.
Министерство на икономиката (предстои потвърждение)
Венцeслав Козарев – Индустрия 4.0 – Нова епоха за отговорни иновации
Мариян Маринов – София Тех Парк – подкрепа за развитие на иновационни проекти
Тракия икономическа зона – най-развитият индустриален проект в България (предстои потвърждение)

16:30 – 17:30 ДИСКУСИЯ ЗА РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
модератор: Таня Христова
Томислав Дончев, Кирил Гератлиев, Християн Султанов, Иван Иванов
Николинка Хинкова, Десислава Колева

17:30 Заключителни думи на Европейския ден на индустрията – Габрово 2019

За участниците:
Георги Стоев - Стратегически консултант на икономическа зона Тракия Тех и съосновател на Индъстри Уоч
Саша Безуханова - Основател на MOVE.BG & EDIT.BG – отворена мрежа за дигитални иновации
Николинка Хинкова - Член на Борда на Директорите на Мехатроника АД
доц. д-р инж. Илия Железаров - Зам.-ректор "Научноизследователска работа", Технически Университет – Габрово
Венцеслав Козарев - Фондация за приложни изследвания и комуникация
Иван Иванов - Директор дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет
Мариян Маринов - Директор Бизнес развитие „София Тех Парк“ АД
Кирил Гератлиев - Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на образованието и науката
Християн Султанов - Директор дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

д-р. инж. Десислава Колева - Главен експерт „Проекти и икономическо развитие“, Община Габрово

 

 

 

Габрово е партньор на СУ „Св. Климент Охридски“ в изграждането и развитието на център за върхови постижения „Наследство БГ“
15 февруари 2019
Затопляне на времето през почивните дни
16 февруари 2019