10 май 2013, 13:11

Още пет деца са настанени в приемни семейства

Услугата е част от проект „И аз имам семейство”
18 април 2013, 14:54

Проектът с полския град Нови Сонч в развитие

Делегация от община Габрово беше на тридневно работно посещение в побратимения полски град Нови Сонч
17 април 2013, 08:15

Община Габрово назначи 30 социални асистенти по проект

Ще обслужват над 110 потребители на социалната услуга
9 април 2013, 13:00

Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект

Дейностите обхващат осем институции за деца и ученици
29 март 2013, 08:00

Форум за децата със специални образователни потребности

Събитието е част от проект „Повече ЗаЕдно“
27 март 2013, 08:25

Кръгли маси за интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Предстои обсъждане на проектните идеи в трите зони за въздействие