Габрово трябва да се гордее, защото е иновативното, технологично сърце на България! Около този водещ мотив се обединиха участниците в конференцията „Диалог с бизнеса“, с която вчера в Габрово започна Седмицата на предприемачеството.

Във фоайето на библиотеката на габровския Технически университет се събраха представители на местните фирми, академичните среди, неправителствения сектор, браншовите организации, ръководния състав на Областната администрация и на Община Габрово, студенти и граждани. Специално участие взеха кметът Таня Христова, заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, основателят на „Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев и председателят на управителния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ Мартин Дановски.

От ляво надясно: Председателят на „Тракия ТЕХ“ Георги Стоев, вицепремиерът Томислав Дончев, кметът Таня Христова, председателят на УС на ФМФИБ Мартин Дановски, основателят на „Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев

Според модератора на форума Георги Стоев, който е председател на икономическата зона „Тракия ТЕХ“, Габрово е най-индустриалната област в България. „49% от заетите работят в преработващата промишленост, а в областта са най-високите заплати, което е следствие от високата производителност. Предприятията тук са по-малко зависими от количеството на човешкия труд, за сметка на по-голямата зависимост от таланта на хората. В това отношение Габрово изпреварва почти всички други български региони.“, коментира Георги Стоев.

По думите на вицепремиера Томислав Дончев основно предизвикателство е, че технологиите напредват и се внедряват по-бързо, отколкото се променя културата на работещите. „Технологиите променят целия свят около нас и хората трябва да се приспособят към това. Трябва да свикнем, че индустриите днес се променят много по-бързо, отколкото преди няколко десетилетия. Променя се и цената на труда и изискванията към качеството. Нито една общност не е постигнала нещо без да е осъзнала какво представлява, което важи и за индустрията, която ни интересува днес и която ще ни обединява занапред.“, коментира Дончев. Според него е необходимо въвеждане на нови технологии, на дигитализирани производства, с които да бъдат привличани младите хора.

„Изборът къде да инвестираш, да работиш и да живееш зависи и от това, каква репутация има мястото, което обитаваш. Ако направите изследване сред европейските държави-членки, сигурно ще преобладават отговорите, че България е с едно от най-лошите нива на дълга или че традиционно е с лоша бюджетна дисциплина.“, сподели в дискусиите Томислав Дончев. „Интересното е, че тази представа е в синхрон с мисленето на българите, че у нас има тежка деиндустриализация. Не бива да забравяме, че една голяма част от индустриите са базирани на места с ниски данъци, ниска цена на енергийните ресурси, ниска цена на земята и на труда.“, каза още той.

Основателят на един от най-мощните икономически клъстери в страната „Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев посочи добри примери на взаимодействие между академичните среди, бизнеса и местните власти относно образователните програми и осигуряване на качествени кадри за развитието на зоната.

„Важно е да обясним на обществото, че инженерните специалности, които днес не са така атрактивни, както преди, всъщност са една много престижна професия и един инженер може да живее достатъчно добре в България – и в Габрово, и в Пловдив. Иска ми се да имаме дискусия как да произведем повече инженери, след което да измислим как да ги задържим или как да ги върнем от чужбина. Защото вече имаме достатъчно добри компании в България, където те биха могли да се реализират.“, отбеляза инж. Панчев. По думите му стремежът на „Тракия икономическа зона“ е да обедини успешните български малки и средни компании, които имат необходимия човешки и технологичен капацитет, който ще привлече инвеститорите към тях.

Според кмета Таня Христова е нужно обединение между хората от бизнеса, образователната система и политическата класа. „Да сме обединени в наследството, което ни е оставило Габрово! Да последваме примера на няколкото индустриалци, които без да знаят език, без да познават Европа, са преобърнали света и са превърнали Габрово в българския Манчестър, което не е просто марка, а стандарт!“, подчерта кметът Христова.

„Да направим така, че Габрово да не пази Техническия университет и добрите си гимназии само за нашите деца, а и за талантливи деца от други градове, които да могат да се учат в тях. Още по-важно е впоследствие бизнесът да се погрижи и да ги задържи, а ние, като управленци, да създадем добри условия за живот. Считам, че има нужда от качествени кадри във всички сфери, затова е важно да сме отворени и да работим за създаване на една екосистема, която се развива сама и дава възможности за хора и отвън, и отвътре.“, каза Таня Христова.

Основните теми на бизнес конференцията, която се проведе в рамките на проект ESSPO, бяха обединени в три панела: „Предизвикателствата на технологичната трансформация“, „Бизнес и иновации“, „Кадри и заетост“. Сред участниците се включиха евродепутатът Андрей Новаков, изпълнителният директор на Европейската асоциация на агенциите за икономическо развитие – EURADA Естебан Пелайо, Нида Камил Озболат от Съвместния изследователски център в Севиля, зам.-председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Костадин Ганев, управителят на „Джоб Тайгър“ Светлозар Петров и други.

Бизнесът постави на дневен ред проблемни области, сред които работата на банките с финансовите инструменти, развитието на електронното управление, кандидатстването по програма „Конкурентоспособност“, критериите при оценяване на проекти с бонус точки, патентоването на изобретения и иновации на фирмите, социалната политика в страната и възможностите за стартиращи предприемачи.

Като важни задачи се оформиха активното участие в практическото обучение и осигуряването на работни места в дуалната система, инвестициите в изработването на нови продукти с добавена стойност съвместно с университета, участието във финансирането на учебните програми чрез учредяване на стипендии, участието в образователния процес със стажове и други.

Очаквайте видеозапис от дискусионния панел „Диалог с бизнеса“ и презентации на участниците в конференцията, които Община Габрово ще публикува в следващите дни на официалната си интернет страница.