Специалисти, ангажирани с детското здравеопазване в габровските образователни институции, ще участват в обмен на добри практики със свои колеги от Норвегия.

Това предвижда проектът „Споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор“, за който Община Габрово подписа договор по Фонда за двустранни отношения на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Дейностите ще бъдат изпълнени в партньорство със софийската фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и международния инкубатор за стартиращи предприемачи „Осло Интернешънъл Хъб“. Двете организации ще съдействат за запознаване на българските участници с управлението и осигуряването на здравни грижи в норвежките образователни институции.

Планирано е пътуване до столицата Осло, където ще се състои семинар за изучаване на нови подходи за ролята на общината в организацията на детското здравеопазване. Предвидени са контакти със здравни работници от норвежки образователни институции, както и посещения в здравни центрове, детски и учебни заведения.

В Габрово всички медицински специалисти, работещи пряко с децата в системата на образованието, ще участват в среща, на която ще научат за норвежките практики от включените в обмена. Общата стойност на проекта е 51 633,91 лв., които се покриват изцяло от програмата.

* Снимката е илюстративна


Публикацията е създадена в рамките на договор № РД-13-360/09.10.2017 г., сключен за изпълнение на искане за подкрепа № БГ07-282/02.10.2017 г. по Фонда за двустранни отношения на програмно ниво на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Добре дошли в България
10 октомври 2017
Ден на отворените врати в Община Габрово по случай празника на българската община
11 октомври 2017