Предоставянето на социалните услуги „личен асистент“ и „социален асистент“ ще продължи след приключването на проекта на 30 септември т.г. До тогава те се осъществяват по проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“.

След тази дата, с постановление на Министерски съвет № 137 от 05.07.2017г., ще бъдат осигурени финансови средства от държавния бюджет за обезпечаването на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“ до края на годината. Подкрепата от държавата за осъществяването им, е с цел да се гарантира грижата за лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.

Средствата ще бъдат предоставени чрез Агенция за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенцията и Община Габрово. Те ще бъдат насочени към потребителите, за които е извършена оценка  по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. след приключване на финансирането по проекта.

Ползването на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“ е недопустимо за лица, на които не е извършена оценка по проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“.