Приключи първата сесия от лятното училище в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Общо 28 деца от уязвими групи – семейства с ниски доходи, деца с увреждания и други, бяха подготвени за училище.

Малчуганите участваха в спортни състезания, образователни и творчески дейности, стимулиращи тяхната мисъл и въображение. Играейки, те свикнаха да броят и пишат, да свързват цифрите, научиха повече за обкръжаващия ги свят.

 

Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на готовността за равен старт в училище“ беше предоставяна в продължение на два месеца. През юни 16 бъдещи първокласници от Габрово и с. Яворец подобриха знанията си за училище. В групата за юли се включиха още 12 деца от Габрово.

Целта бе да се доразвият и съхранят придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения, както и да се увеличи мотивацията за постъпване в първи клас.

  

За положените през ваканцията усилия децата получиха грамоти, ученически материали и пособия, необходими за всеки първолак.

Издръжката на услугата бе осигурена от бюджета на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“. Община Габрово ще организира лятно училище за първокласници и през 2018 г.