От днес в Габрово стартира нова социална услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на готовността за равен старт в училище“. Във формат - лятно училище, ще се подобрява предучилищната подготовка на деца от семейства с ниски доходи, от уязвими групи, деца с увреждания и други.

В рамките на два месеца ще бъдат обхванати 30 деца, които всеки делничен ден ще се обучават по 4 часа в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Заниманията на бъдещите първокласници ще се водят от педагог с помощта на останалите специалисти. Осигурено е храненето и транспорта на участниците, както и работни материали.

В групите децата ще могат да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. Образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на малчуганите за обкръжаващия ги свят. За да има пълноценно включване, ще се работи и с родителите. В лятното училище те ще получат подкрепа за справяне с предизвикателствата пред първолаците, както и мотивация да записват децата си в първи клас.

Услугата се финансира от бюджета на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.

Информационна листовка