Регионален дискусионен форум под наслов „Старопланински поглед към Европейската година на културното наследство 2018” ще се проведе в семинарната зала на МАИР „Боженци” на 11 август, петък, от 14.00 часа. Събитието е организирано от РСО „Централна Стара планина”, а темата е избрана в съответствие с предизвикателствата, пред които България ще бъде изправена по време на своето председателство в Европейската година на културното наследство.

През месец май 2017 г.  Европейският парламент и Съветът на ЕС определиха 2018 г. за Европейска година на културното наследство (ЕГКН). Целта на инициативата е да се насърчат споделянето и утвърждаването на стойността на културното наследство на Европа като общ ресурс, да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности, както и да се засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство.

В контекста на предстоящата ЕГКН, РСО „Централна Стара планина” насочва усилията си към разглеждане на няколко важни теми като: „Отговорностите на общините и на общинските културни институти за поддържане, реставриране, консервиране, повторно използване, достъпност и популяризиране на културното наследство и на свързаните с него услуги“; „Визия на общините за активно включване в първата ЕГКН и програми за финансиране на дейности в изпълнение на ЕГКН“.

Регионалният дискусионен форум е насочен към кметове, заместник-кметове, общински експерти в сферата на културата, председатели на общински съвети и членове на постоянни комисии по култура към общинските съвети, представители на общински музеи и галерии, разположени на територията на общините от РСО „Централна Стара планина”. Очаква се в рамките на форума да бъдат генерирани идеи за общи инициативи на културни организации и общини от Сдружението.

РСО „Централна Стара планина” и домакините - МАИР „Боженци”, канят всички участници във форума и гостите на музея да се включат в „Стъклена плетеница”. Това е вълнуваща среща с изкуството за рисуване върху стъкло и изработването на витражи, както и шанс да изразите себе си чрез багри и форми върху смес от пясък, сода и вар.

На 12 и 13 август в Старото школо в МАИР „Боженци“ ще бъдат организирани творчески работилници по витраж, рисуване и гравиране върху стъкло.  Подробностите може да научите от фейсбук страницата на РСО „Централна Стара планина”.

Очакваме Ви!