Екип на Община Габрово беше на работно посещение в норвежката столица Осло във връзка с обмяна на опит и добри практики в сферата на енергийната ефективност. Срещите се проведоха на 18 и 19 октомври 2017 г. с участието на експерти от 22 български общини и една областна администрация.

По време на визитата директорът на дирекция „Инфраструктура и екология“ инж. Марияна Костадинова и главният експерт електроинженер Стилияна Иванова се запознаха с дейности по модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на клас А в една училищна сграда и детска градина. Акцентът на показаните технологии е в изграждане на пасивни сгради и инвестиции в иновативни решения за отоплителни инсталации с термопомпи, на базата на биомаса и други.

  

Сред представените възможности е използването на геотермална енергия и бял дизел за отопление и охлаждане в сградите, технологии за преработка на смесени отпадъци за производство на гориво, добиване на електроенергия от морските вълни и вятъра. Особен интерес сред участниците е предизвикала концепцията на Осло за превръщането му в „умен град“ и примерите за управление на уличното осветление, използване на зелена енергия, мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради и други.

Посещението е финансирано по линия на програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ /Фонд за двустранни отношения/ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Норвежката програма 2014-2020. Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти в областта на енергийната ефективност и енергийната сигурност, за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на програмата е Норвежкият департамент за водни ресурси и енергийни източници.

По време на обмена участниците са били приветствани от българския посланик в Кралство Норвегия Румяна Митрева, която е подкрепила желанието им за споделяне на опит и засилване на двустранните отношения между България и страната-домакин. Организатори на семинара са софийската фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и международният инкубатор за стартиращи предприемачи „Осло Интернешънъл Хъб“.

Оранжев код за обилни валежи е обявен за габровска област за 24 октомври
23 октомври 2017
„Зелено Габрово“
24 октомври 2017