Двама преподаватели от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ бяха в полската столица Варшава, за да преминат стажантска програма за превенция срещу рисково поведение при юношите.

В рамките на две седмици педагозите изучаваха техники и методи за работа с ученици и родители при дейности за предпазване от рисково поведение и употреба на наркотици. Иновативната програма е разработена от Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите и ползва принципите на „позитивната профилактика“. Учителите са посетили няколко средни училища и младежки център, където се провеждат практически занимания с деца и младежки лидери.

Стажът е организиран благодарение на партньорството между Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово и Фондация „Стефан Батори“. По проект „ОРБИТА“ през месеците май и юни в Габрово се проведоха обучения за профилактика на рисково поведение при юношите, в които участваха ученици и учители от математическата гимназия. Лекциите бяха изнесени от Аня Швед и Анджей Майхер, които са консултанти на полската фондация.

В ПМГ е сформиран лидерски младежки екип „Орбита“, който през новата учебна година ще стартира пилотно превантивната програма. Учениците ще бъдат подпомагани от двамата педагози – в ролята на ментори, които ще установяват връзка между екипа и ръководството на учебното заведение.


Публикацията е създадена в рамките на проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, който се осъществява от Община Габрово с финансовата подкрепа на Европейския съюз по мини грантова схема на проект LADDER /„Local Associations as Drivers for Development and Education Raising“ – „Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието“/, изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България. Текстът на публикацията е авторски и не отразява непременно гледните точки на Европейската комисия.

Заместник-кметът Нела Рачевиц поздрави студенти и преподаватели за новата учебна година
18 Септември 2017
Хоров концерт в зала „Възраждане“
19 Септември 2017