№200 / 31.10.2013

Решение № 201
№201 / 31.10.2013

Решение № 202
№202 / 31.10.2013

Решение № 203
№203 / 31.10.2013

Решение № 204
№204 / 31.10.2013

Решение № 205
№205 / 31.10.2013

№206 / 31.10.2013

№207 / 31.10.2013

Решение № 208
№208 / 31.10.2013

№209 / 31.10.2013

№210 / 31.10.2013

№211 / 31.10.2013

№212 / 31.10.2013

№213 / 31.10.2013

№214 / 31.10.2013

№215 / 31.10.2013

№216 / 31.10.2013

Решение № 217
№217 / 31.10.2013

Решение № 218
№218 / 31.10.2013

Решение № 219
№219 / 31.10.2013

Решение № 220
№220 / 31.10.2013

Решение № 221
№221 / 31.10.2013

Решение № 222
№222 / 31.10.2013

Решение № 223
№223 / 31.10.2013

Решение № 224
№224 / 31.10.2013

№225 / 31.10.2013

Решение № 226
№226 / 31.10.2013

№227 / 31.10.2013

Решение № 228
№228 / 31.10.2013

Решение № 229
№229 / 31.10.2013

Решение № 230
№230 / 31.10.2013

Решение № 231
№231 / 31.10.2013

Решение № 232
№232 / 31.10.2013

Решение № 233
№233 / 31.10.2013

Решение № 234
№234 / 31.10.2013

№235 / 31.10.2013

№236 / 31.10.2013

№237 / 31.10.2013

Решение № 238
№238 / 31.10.2013

Решение № 239
№239 / 31.10.2013

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 17 от 13.11.2013 г.