26 март 2009

Решения от № 48 до № 54 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 март 2009 година (от № 48 до № 54).
26 февруари 2009

Решения от № 26 до № 47 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 26 февруари 2009 година (от № 26 до № 47).
10 февруари 2009

Решения от № 23 до № 25 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 10 февруари 2009 година (от № 23 до № 25).
29 януари 2009

Решения от № 1 до № 22 - 2009 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 29 януари 2009 година (от № 1 до № 22).
23 декември 2008

Решения от № 253 до № 258 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 23 декември 2008 година (от № 253 до № 258).
4 декември 2008

Решения от № 235 до № 252 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 4 декември 2008 година (от № 235 до № 252).
13 ноември 2008

Решения от № 199 до № 234 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 ноември 2008 година (от № 199 до № 234).
16 октомври 2008

Решения от № 184 до № 198 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 октомври 2008 година (от № 184 до № 198).
2 октомври 2008

Решения от № 182 до № 183 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 02 октомври 2008 година (от № 182 до № 183).
25 Септември 2008

Решения от № 163 до № 181 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 септември 2008 година (от № 163 до № 181).
31 юли 2008

Решения от № 146 до № 162 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 31 юли 2008 година (от № 146 до № 162).
17 юли 2008

Решения от № 123 до № 145 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 юли 2008 година (от № 123 до № 145).
19 юни 2008

Решения от № 107 до № 122 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 юни 2008 година (от № 107 до № 122).
29 май 2008

Решения от № 75 до № 106 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 29 май 2008 година (от № 75 до № 106).
15 май 2008

Решения от № 72 до № 74 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 15 май 2008 година (от № 72 до № 74).
17 април 2008

Решения от № 54 до № 71- 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 април 2008 година (от № 54 до № 71).
25 март 2008

Решения от № 52 до № 53 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 март 2008 година (от № 52 до № 53).
13 март 2008

Решения от № 31 до № 51 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 март 2008 година (от № 31 до № 51).
29 февруари 2008

Решения от № 21 до № 30 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 28 февруари 2008 година (от № 21 до № 30).
31 януари 2008

Решения от № 1 до № 20 -2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 31 януари 2008 година (от № 1 до № 20).