15 май 2008

Решения от № 72 до № 74 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 15 май 2008 година (от № 72 до № 74).
17 април 2008

Решения от № 54 до № 71- 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 април 2008 година (от № 54 до № 71).
25 март 2008

Решения от № 52 до № 53 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 25 март 2008 година (от № 52 до № 53).
13 март 2008

Решения от № 31 до № 51 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 март 2008 година (от № 31 до № 51).
29 февруари 2008

Решения от № 21 до № 30 - 2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 28 февруари 2008 година (от № 21 до № 30).
31 януари 2008

Решения от № 1 до № 20 -2008 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 31 януари 2008 година (от № 1 до № 20).
21 декември 2007

Решения от № 13 до № 20 - 2007 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 21 декември 2007 година (от № 13 до № 20).
6 декември 2007

Решения от № 2 до № 12 - 2007 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 06 декември 2007 година (от № 2 до № 12).
9 ноември 2007

Решения № 1 - 2007 г.

Решениe на Общински съвет - Габрово, взетo на проведеното заседание на 09 декември 2007 година (№ 1).