5 юни 2012

РЕШЕНИЕ № 111-116

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 5 юни 2012 година (РЕШЕНИЕ № 111-116)
23 май 2012

РЕШЕНИЕ № 109-110

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 23 май 2012 година (РЕШЕНИЕ № 109-110)
3 май 2012

РЕШЕНИЕ № 78-108

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 3 май 2012 година (РЕШЕНИЕ № 78-108)
5 април 2012

РЕШЕНИЕ № 59-78

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 8 март 2012 година (РЕШЕНИЕ № 59-78)
8 март 2012

РЕШЕНИЕ № 38-58

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 8 март 2012 година (РЕШЕНИЕ № 38-58)
2 март 2012

РЕШЕНИЕ № 37

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 1 март 2012 година (РЕШЕНИЕ № 37)
16 февруари 2012

РЕШЕНИЕ № 27-36

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 февруари 2012 година (РЕШЕНИЕ № 27-36)
26 януари 2012

РЕШЕНИЕ № 1-26

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 26 януари 2012 година (РЕШЕНИЕ № 1-20)
22 декември 2011

РЕШЕНИЕ № 20-35

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 22 декември 2011 година (РЕШЕНИЕ № 20-35)
1 декември 2011

Решение № 12-19

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 1 декември 2011 година (РЕШЕНИЕ № 12-19)
17 ноември 2011

Решение № 2-11

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 17 номеври 2011 година (РЕШЕНИЕ № 2-11)
4 ноември 2011

Решение № 1

Решение на Общински съвет - Габрово, взето на проведеното заседание на 4 номеври 2011 година (РЕШЕНИЕ № 1)
13 октомври 2011

Решения от № 214 до № 215 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 13 октомври 2011 година ( Решения от № 214 до № 215 )
20 Септември 2011

Решения от № 201 до № 213 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 20 септември 2011 година ( Решения от № 201 до № 213 )
4 август 2011

Решения от № 192 до № 200 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 04 август 2011 година ( Решения от № 192 до № 200 )
21 юли 2011

Решения от № 152 до № 191 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 21 юли 2011 година ( Решения от № 152 до № 191 )
16 юни 2011

Решение от № 115 до № 151 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 16 юни 2011 година ( Решения от № 115 до № 151 )
19 май 2011

Решение от № 112 до № 114 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 19 май 2011 година ( Решения от № 112 до № 114 )
5 май 2011

Решение от № 90 до № 111 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 5 май 2011 година ( Решения от № 90 до № 111 )
7 април 2011

Решение от № 58 до № 89 - 2011 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 7 април 2011 година ( Решения от № 58 до № 89 )