6 декември 2007

Решения от № 2 до № 12 - 2007 г.

Решения на Общински съвет - Габрово, взети на проведеното заседание на 06 декември 2007 година (от № 2 до № 12).
9 ноември 2007

Решения № 1 - 2007 г.

Решениe на Общински съвет - Габрово, взетo на проведеното заседание на 09 декември 2007 година (№ 1).