Решение №52
№52 / 18.04.2013

Решение №53
№53 / 18.04.2013

№54 / 18.04.2013

Решение №55
№55 / 18.04.2013

Решение №56
№56 / 18.04.2013

Решение №57
№57 / 18.04.2013

Решение №58
№58 / 18.04.2013

Решение №59
№59 / 18.04.2013

Решение №60
№60 / 18.04.2013

№61 / 18.04.2013

Решение №62
№62 / 18.04.2013

Решение №63
№63 / 18.04.2013

Решение №64
№64 / 18.04.2013

Решение №65
№65 / 18.04.2013

Решение №66
№66 / 18.04.2013

№67 / 18.04.2013

Решение №68
№68 / 18.04.2013

Решение №69
№69 / 18.04.2013

Решение №70
№70 / 18.04.2013

Решение №71
№71 / 18.04.2013

Решение №72
№72 / 18.04.2013

№73 / 18.04.2013

№74 / 18.04.2013

Решение №75
№75 / 18.04.2013

№76 / 18.04.2013

№77 / 18.04.2013

№78 / 18.04.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 30.05.2013 г.