№79 / 30.05.2013

№80 / 30.05.2013

Решение №81
№81 / 30.05.2013

№82 / 30.05.2013

№83 / 30.05.2013

Решение №84
№84 / 30.05.2013

Решение №85
№85 / 30.05.2013

Решение №86
№86 / 30.05.2013

Решение №87
№87 / 30.05.2013

Решение №88
№88 / 30.05.2013

Решение №89
№89 / 30.05.2013

Решение №90
№90 / 30.05.2013

Решение №91
№91 / 30.05.2013

Решение №92
№92 / 30.05.2013

Решение №93
№93 / 30.05.2013

№94 / 30.05.2013

№95 / 30.05.2013

Решение №96
№96 / 30.05.2013

№97 / 30.05.2013

Решение №98
№98 / 30.05.2013

Решение №99
№99 / 30.05.2013

Решение №100
№100 / 30.05.2013

Решение №101
№101 / 30.05.2013

№102 / 30.05.2013

№103 / 30.05.2013

№104 / 30.05.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 20.06.2013 г.