№105 / 20.06.2013

№106 / 20.06.2013

№107 / 20.06.2013

№108 / 20.06.2013

№109 / 20.06.2013

№110 / 20.06.2013

Решение №111
№111 / 20.06.2013

Решение №112
№112 / 20.06.2013

Решение №113
№113 / 20.06.2013

Решение №114
№114 / 20.06.2013

Решение №115
№115 / 20.06.2013

Решение №116
№116 / 20.06.2013

Решение №117
№117 / 20.06.2013

Решение №118
№118 / 20.06.2013

Решение №119
№119 / 20.06.2013

Решение №120
№120 / 20.06.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 16.07.2013 г.