№15 / 21.02.2013

№16 / 21.02.2013

№17 / 21.02.2013

Решение №18
№18 / 21.02.2013

Решение №19
№19 / 21.02.2013

№20 / 21.02.2013

Решение №21
№21 / 21.02.2013

Решение №22
№22 / 21.02.2013

Решение №23
№23 / 21.02.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 12.03.2013 г.