№25 / 21.03.2013

Решение №26
№26 / 21.03.2013

Решение №27
№27 / 21.03.2013

Решение №28
№28 / 21.03.2013

Решение №29
№29 / 21.03.2013

Решение №30
№30 / 21.03.2013

Решение №31
№31 / 21.03.2013

Решение №32
№32 / 21.03.2013

№33 / 21.03.2013

Решение №34
№34 / 21.03.2013

Решение №35
№35 / 21.03.2013

Решение №36
№36 / 21.03.2013

№37 / 21.03.2013

Решение №38
№38 / 21.03.2013

Решение №39
№39 / 21.03.2013

Решение №40
№40 / 21.03.2013

№41 / 21.03.2013

Решение №42
№42 / 21.03.2013

Решение №43
№43 / 21.03.2013

Решение №44
№44 / 21.03.2013

Решение №45
№45 / 21.03.2013

Решение №46
№46 / 21.03.2013

Решение №47
№47 / 21.03.2013

Решение №48
№48 / 21.03.2013

Решение №49
№49 / 21.03.2013

Решение №50
№50 / 21.03.2013

Решение №51
№51 / 21.03.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 18.04.2013 г.