№122 / 25.07.2013

Решение № 123
№123 / 25.07.2013

№124 / 25.07.2013

Решение № 125
№125 / 25.07.2013

Решение № 126
№126 / 25.07.2013

Решение № 127
№127 / 25.07.2013

№128 / 25.07.2013

№129 / 25.07.2013

Решение № 130
№130 / 25.07.2013

Решение № 131
№131 / 25.07.2013

№132 / 25.07.2013

Решение № 133
№133 / 25.07.2013

Решение № 134
№134 / 25.07.2013

№135 / 25.07.2013

№136 / 25.07.2013

№137 / 25.07.2013

Решение № 138
№138 / 25.07.2013

Решение № 139
№139 / 25.07.2013

Решение № 140
№140 / 25.07.2013

Решение № 141
№141 / 25.07.2013

Решение № 142
№142 / 25.07.2013

Решение № 143
№143 / 25.07.2013

№144 / 25.07.2013

№145 / 25.07.2013

№146 / 25.07.2013

№147 / 25.07.2013

№148 / 25.07.2013

№149 / 25.07.2013

№150 / 25.07.2013

Решение № 151
№151 / 25.07.2013

№152 / 25.07.2013

№153 / 25.07.2013

№154 / 25.07.2013

Решение № 155
№155 / 25.07.2013

Решение № 156
№156 / 25.07.2013

Решение № 157
№157 / 25.07.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 12 от 28.08.2013 г.