№158 / 28.08.2013

№159 / 28.08.2013

Решение № 160
№160 / 28.08.2013

Решение № 161
№161 / 28.08.2013

Решение № 162
№162 / 28.08.2013

№163 / 28.08.2013

№164 / 28.08.2013

№165 / 28.08.2013

№166 / 28.08.2013

№167 / 28.08.2013

№168 / 28.08.2013

№169 / 28.08.2013

№170 / 28.08.2013

Решение № 171
№171 / 28.08.2013

№172 / 28.08.2013

Решение № 173
№173 / 28.08.2013

№174 / 28.08.2013

Решение № 175
№175 / 28.08.2013

№176 / 28.08.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 13 от 16.09.2013 г.