№3 / 07.02.2013

№4 / 07.02.2013

№5 / 07.02.2013

№6 / 07.02.2013

№7 / 07.02.2013

№8 / 07.02.2013

№9 / 07.02.2013

№10 / 07.02.2013

№11 / 07.02.2013

№12 / 07.02.2013

№13 / 07.02.2013

№14 / 07.02.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 21.02.2013 г.