Решение № 178
№178 / 26.09.2013

№179 / 26.09.2013

№180 / 26.09.2013

№181 / 26.09.2013

№182 / 26.09.2013

№183 / 26.09.2013

№184 / 26.09.2013

Решение № 185
№185 / 26.09.2013

Решение № 186
№186 / 26.09.2013

№187 / 26.09.2013

№188 / 26.09.2013

Решение № 189
№189 / 26.09.2013

Решение № 190
№190 / 26.09.2013

Решение № 191
№191 / 26.09.2013

Решение № 192
№192 / 26.09.2013

№193 / 26.09.2013

№194 / 26.09.2013

Решение № 195
№195 / 26.09.2013

Решение № 196
№196 / 26.09.2013

№197 / 26.09.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 15 от 03.10.2013 г.