Решение № 198
№198 / 03.10.2013

Решение № 199
№199 / 03.10.2013

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 16 от 31.10.2013 г.