25 юни 2013, 08:15

Представят регионалния план за деинституционализация

Вторник, 25 юни 2013 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
13 юни 2013, 16:27

Грижата за детето да бъде в центъра на нашето внимание

Думи на кмета Таня Христова към участниците в среща, посветена на приемната грижа
12 юни 2013, 08:00

Информационна среща по приемна грижа в Габрово

Сряда, 12 юни 2013 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
31 май 2013, 08:30

Община Габрово с проект за иновативни услуги на деинституционализацията

Община Габрово внесе за оценка в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”
10 май 2013, 13:11

Още пет деца са настанени в приемни семейства

Услугата е част от проект „И аз имам семейство”
17 април 2013, 08:15

Община Габрово назначи 30 социални асистенти по проект

Ще обслужват над 110 потребители на социалната услуга
20 февруари 2013, 08:31

Представяне на центровете за настаняване от семеен тип

20 февруари 2013 г., сряда, 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
20 февруари 2013, 08:15

Начална среща по проекта за социалните асистенти

20 февруари 2013 г., сряда, 10:00 часа, Община Габрово, заседателна зала - III етаж
14 февруари 2013, 16:03

Община Габрово набира потребители на социална услуга по проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”

Във връзка с изпълнението на Проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5
4 декември 2012, 15:23

Още едно дете е настанено в приемно семейство

Още едно дете е настанено в професионално приемно семейство
16 юли 2012, 10:08

Проект "И аз имам семейство"

Община Габрово реализира проект  „И аз имам семейство”