От 180 на 200 места се увеличава капацитетът на услугата „Обществена трапезария“, чрез която социално слаби хора получават безплатен топъл обяд. Това става факт, след като Община Габрово подписа допълнително споразумение по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Промяната е в сила от 1 април 2018 г., а финансирането е осигурено чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Стойността на проекта вече е 589 801,01 лв.

Потребителите, които ползват услугата, са одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово и получават ежедневно супа, основно ястие, десерт и хляб. Обядът се раздава в ресторант „Сите Българи“ – служебен вход /зад сградата на Общината/. За трудноподвижните хора има доставка до дома. Съгласно условията на програмата стойността на един храноден за едно лице е 2,50 лв.

Желаещите да ползват обществената трапезария могат да подават заявление по образец в Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“ /партерен етаж, стая № 1/ или да го изтеглят оттук.

Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.

Заявления ще се приемат през целия период на проекта, който е до края на 2019 г. След запълване на капацитета от 200 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка. За повече информация тел. 066 818 390.