25 март 2015, 08:13

Представят резултатите от дейността на центровете за настаняване от семеен тип

Сряда, 25 март 2015 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
16 март 2015, 14:15

Нови социални услуги за деца ще заменят институционалната грижа в Габрово

  Здравно-социални услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на семейства ще стартират през месец април в Габрово
14 януари 2015, 11:17

И през 2015 г. ще има приемна грижа за деца в риск

Услугата ще продължи до края на месец май
15 декември 2014, 08:33

15 декември е ден на отворените врати в ЦНСТ – кв. Борово

  Ден на отворените врати в Центъра за настаняване от семеен тип в кв
17 октомври 2014, 08:40

Ден на отворените врати в ЦНСТ – кв. Трендафил

  Ден на отворените врати в Центъра за настаняване от семеен тип в кв
10 октомври 2014, 16:22

Нела Рачевиц: „В дълг сме към децата с увреждания“

  „Обществото ни е в дълг към децата и хората с увреждания и към тези, които са лишени от родителски грижи
8 октомври 2014, 08:13

Представят нова социална услуга за деца с увреждания

Сряда, 8 октомври 2014 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
14 август 2014, 13:02

„И аз имам семейство” продължава до края на годината

Проектът за развитие на приемната грижа - шанс за децата в риск
6 август 2014, 09:12

Плавна интеграция на децата от центровете за настаняване от семеен тип

Започва постепенен процес на интеграция на децата и младежите с увреждания от новоразкритите центрове за настаняване от семеен тип в гр
6 юни 2014, 13:32

Удължават срока на проект „И аз имам семейство“

Планира се да продължи до края на 2014 г.
15 май 2014, 08:33

„Социален асистент“ продължава като общинска дейност

Звено за услуги в домашна среда ще осигури социални асистенти за самотно живеещи хора, възрастни и деца с увреждания от Габрово
9 април 2014, 08:53

Започна настаняването на деца и младежи в центровете от семеен тип

Първите десет идват от домовете в Михалци, Горски Сеновец и Студен кладенец
29 март 2014, 11:13

Приемно семейство за още две деца в Габрово

Екипът по приемна грижа към Община Габрово и отдел „Закрила на детето” настаниха в началото на седмицата две деца в приемно семейство
30 януари 2014, 10:29

Срещи на персонала на ЦНСТ с деца и младежи

  Започнаха опознавателните срещи с децата и младежите, подлежащи на деинституционализиране по проект BG051PO001-5
13 януари 2014, 16:56

„Ключ към сърцето на всяко дете“ подари кметът Таня Христова на двата Центъра за настаняване от семеен тип в Габрово

С тържествен водосвет и пожелания за успех на новата социална услуга, беше открита сградата на един от двата Центъра за настаняване от семеен тип в Габрово