В Световния ден на незрящите хора, който се отбелязва на 13 ноември, Центърът за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Габрово отпразнува 10-годишния си юбилей. Под формата на презентация екипът представи 10-годишната история на центъра, моменти от работата с потребителите, предоставяните иновативни услуги и колекцията от изделия на арт терапията.

Ръководителят на центъра Стефка Пенчева отправи приветствие към хората с увреждания. Тя благодари за подкрепата, получавана от партньори, приятели, представители на държавните и общински институции, неправителствения сектор, бизнеса и медиите, доброволците и колегите им от останалите социални услуги. По думите й „предоставянето на социални услуги е партньорство и взаимодействие между обучени специалисти и мотивирани потребители, което върви в посока на ясно дефиниран проблем, работещо решение, позитивна промяна“.

Поздравление по случай юбилея и натрупания през годините опит отправи заместник-кметът на община Габрово Нела Рачевиц. Според нея освен предоставяните услуги, центърът има възможностите и потенциала да разшири партньорството си с Центровете за настаняване от семеен тип, което ще носи ползи и удовлетворение на потребителите на двата типа социални услуги.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания получи приветствия от народни представители, областния управител на област Габрово, много приятели и съмишленици.