Общинското помещение за временно настаняване на бездомни хора от Габрово вече отворено и в момента там са настанени седем души. Осигурени са им дрехи, бельо и завивки, санитарни материали. Създадена е организация със Спешна помощ за преглеждане на бездомните, преди да бъдат настанени, а също така и с полицията, с оглед спазване на вътрешния ред. 

Храната на част от настанените е поета от Обществената трапезария, а отказалите се през летния период,  поетапно ще бъдат включвани. 

Капацитетът на помещението е 15 души.