29 януари 2016, 16:15

Община Габрово с проект за предоставяне на услуги за ранно детско развитие

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е на стойност 475 367 лв. и ще се реализира за 28 месеца
15 януари 2016, 15:37

Община Габрово продължава предоставянето на приемна грижа по нов проект „Приеми ме 2015“

Габрово е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенцията за социално подпомагане за реализацията на проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
27 ноември 2015, 08:03

Информационен ден представя нови здравно-социални услуги за деца и семейства

Информационен ден за популяризиране на четири иновативни услуги за подкрепа на деца и семейства в риск ще се проведе днес, 27 ноември 2015 г., в Габрово. Консултациите ще бъдат предоставяни от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. Велчевци.
24 ноември 2015, 08:18

Представят резултатите от социален проект в подкрепа на деца и семейства

Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ ще се състои днес, 24 ноември 2015 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Общината.
23 ноември 2015, 14:03

Информационен ден представя нови здравно-социални услуги за деца и семейства

Информационен ден за популяризиране на четири иновативни услуги за подкрепа на деца и семейства в риск ще се проведе в петък, 27 ноември 2015 г., в Габрово. Консултациите ще бъдат предоставяни от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. Велчевци.
19 ноември 2015, 08:21

Представят резултатите от социален проект в подкрепа на деца и семейства

Заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ ще се състои във вторник, 24 ноември 2015 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Общината.
11 ноември 2015, 11:05

Одобриха проект на Община Габрово за лични и социални асистенти

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ще предостави на Община Габрово 500 хиляди лева за проекта „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“.
23 юни 2015, 13:15

„И аз имам семейство“ отново удължен – до края на октомври

За финансовото осигуряване на услугата се увеличава бюджетът с над 5 милиона лева за цялата страна
5 юни 2015, 14:36

Младежки медиатор към Община Габрово ще помага на безработните младежи

Община Габрово предлага нова услуга за младежи на възраст от 15 до 29 години
23 април 2015, 15:53

В Габрово - кръгла маса, посветена на добрите практики и предизвикателствата пред деинституционализацията на деца

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев откриха днес в Габрово кръгла маса, посветена на добрите практики и предизвикателствата пред деинституционализацията на деца, настанени в домове за медико-социални грижи
25 март 2015, 08:13

Представят резултатите от дейността на центровете за настаняване от семеен тип

Сряда, 25 март 2015 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
16 март 2015, 14:15

Нови социални услуги за деца ще заменят институционалната грижа в Габрово

  Здравно-социални услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на семейства ще стартират през месец април в Габрово
14 януари 2015, 11:17

И през 2015 г. ще има приемна грижа за деца в риск

Услугата ще продължи до края на месец май
15 декември 2014, 08:33

15 декември е ден на отворените врати в ЦНСТ – кв. Борово

  Ден на отворените врати в Центъра за настаняване от семеен тип в кв
17 октомври 2014, 08:40

Ден на отворените врати в ЦНСТ – кв. Трендафил

  Ден на отворените врати в Центъра за настаняване от семеен тип в кв