Кметът на община Габрово Таня Христова и зам.-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“) Зорница Русинова подписаха договор за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ за възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания.

За реализирането на проекта ще бъдат предоставени близо 532 хил. лв. от ОПРЧР. Услугата ще бъде предоставяна на 224 потребители.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания чрез предоставянето на специфични социално-здравни услуги, съобразени с техните потребности.

Снимки: МТСП

Трите нови автобуса тръгнаха по габровските улици
5 юли 2019
Урок по народни танци в Боженци
5 юли 2019