На 25.07.2019 г. Община Габрово и Уницеф подписаха Споразумение за сътрудничество за изпълнение на Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“. Споразумението е за периода 2019 - 2021г.  

Инициативата е част от цялостната дейност на организацията за насърчаване на ранното детско развитие в България и дългосрочната и цел е създаване на устойчив модел за подкрепа на родители на малки деца на възраст до 4 години, както и на бъдещи родители. В основата и са залегнали съвременните разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане потенциала на детската личност.

Програмата е универсална - насочена към всички родители, като им осигурява възможност да споделят опит, знания и притеснения, свързани с отглеждането и общуването с най-малките деца. Съдържанието се състои от 14 тематично и концептуално свързани семинари, които се водят от специално подготвен екип от специалисти с активно участие на родителите.

По време на обученията родителите ще имат възможност да общуват с други родители и да научат повече за особеностите в развитието на детето .

На територията на Община Габрово програмата ще се изпълнява в партньорство с Център за обществена подкрепа, възложен за управление на Сдружение SOS детски селища България. В периода 24 - 26 юли 2019г. двама специалисти от екипа на ЦОП преминават обучение за прилагане на програмата. Очаква се инициативата да стартира през есента.