Община Габрово ще обнови базата на дома за хора с увреждания в кв. „Маркотея“. Общият бюджет за обекта е близо 30 хиляди лева със срок за изпълнение от пет месеца.

27 хиляди лева ще бъдат предоставени по линия на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Ремонтните работи включват частично обновяване на покрива и фасадите, монтиране на противообледителна инсталация, освежаване на стаите на потребителите, частичен ремонт на помещенията за персонала и на санитарните възли.

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания се помещава в двуетажна сграда на бившата детска градина на ул. „Митко Палаузов“ № 19а. Институцията е единствена на областно ниво в осигуряването на грижа за хора с тежки увреждания на крайниците и трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова с капацитет от 36 места – за лица от цялата страна.

В периода 2009 – 2010 г. сградата бе основно ремонтирана с европейски средства по проект на Община Габрово. Това позволи услугата да бъде пребазирана от предишния си дом в кв. „Кряковци“ в подходящи и съвременни условия. Оттогава по материалната база не са извършвани значителни строително-ремонтни дейности.

Временно ограничение на движението по ул. „Лазурна“ в кв. Трендафил 1
8 юли 2019
Международният хор "Виделина" с концерт в Габрово на 10 юли
9 юли 2019