Проектът на Община Габрово за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания получи одобрението на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 531 679,04 лв., от които 451 927,18 лв. осигурява Европейският социален фонд, останалите средства са от държавата. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Предстои подписване на договор по процедурата.

Предвидени са почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за 224 потребители от общината за период от 12 месеца.

Подкрепа ще получат хора над 65-годишна възраст с различни увреждания и хронични заболявания, които не могат да се обслужват сами. Патронажът ще включва дейности като поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация и други. Освен за грижа в дома, нуждаещите се ще разчитат на психологическа подкрепа и консултиране. Потребителите ще заплащат облекчена такса, а остатъкът ще бъде компенсиран от държавата.

Първите шест месеца са за подготовка – сформиране на екип, осигуряване на административно помещение, закупуване на автомобил, подбор на потребители, провеждане на обучение за персонала, избор на доставчик на услугата.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Основната цел е да се подобри качеството на живот и социалното включване на лицата с увреждания и възрастните чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им. Процедурата е в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (2018 – 2021 г.) и с политиката за деинституционализация на услугите за възрастните и хората с увреждания.

Почетохме Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България /в снимки/
2 юни 2019
Габровският театър с последна за сезона премиера – „Свекърва“
3 юни 2019