Лятното училище в Габрово, в което се подготвиха за първи клас 26 деца от социално слаби семейства, завърши. Заниманията се проведоха за трета поредна година в рамките на проекта „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

Малчуганите получиха допълнителна педагогическа подготовка за равен старт с връстниците си, които наесен ще седнат на училищните скамейки. За тях беше организирано изхранване и безплатен транспорт до социалния комплекс на ул. „Ивайло“ 13.

  

През месец юни 13 деца от селата в общината положиха усилия да доразвият придобитите в предучилщното образование когнитивни и социални умения. Медиаторите работиха и с родителите, за да ги мотивират да изпращат децата си на училище. През месец юли още 13 деца от града, част от които не са преминали или имат недостатъчна задължителната предучилищна подготовка в детските градини, подобриха знанията си за школото. 

За финала на лятното училище малките палавници си устроиха тържество пред родители и приятели. Децата получиха грамоти, ученически материали и пособия, необходими за всеки първокласник.

  

Дейностите в Комплекса за социално-здравни услуги са насочени към подобряване на грижите за деца в ранна възраст и изграждане на умения за добро родителство. С потребителите работят психолог, специален педагог, логопед, социални работници, медиатори, лекар-педиатър, медицинска сестра, акушер-гинеколог, акушерка, рехабилитатор и юрист.

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.