На 3 август, събота, в 15:50 часа, чрез телефона на Център 112 е получен сигнал за активирано свлачище в квартал Радецки, в района на строителството на Обходния път за тунела под връх Шипка. Вчера, 5 август, на място бе направен повторен оглед, в присъствието на кмета Таня Христова, заместник – кметът по Устройство на територията, инфраструктура и екология арх. Николай Меразчиев, началник отдел Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения инж. Деян Дончев, изпълнителният директор на Областно пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев, изпълнителят, надзорът на обекта и жители от квартала.

Към момента, по проекта за «Обход на гр. Габрово» са приключени Първи и Втори участък, с рехабилитиран близо 11 км съществуващ път и построени нови пътни връзки „Севлиево - Велико Търново“ и „Казанлък - Габрово“ от пътен възел „Поповци“. В процес на изпълнение са Трети и Четвърти Участък от км 10+940,74 до км 20+124,50  и етапната връзка от км 0+000 до км 3+130.

По отношение на пътната част в Четвъртия участък, за който е подаден сигнала, следва да се има предвид, че все още се извършват строителни дейности, изграждат се армирани насипи и водостоци на предвидените по проекта места. Не са приключили изкопно – насипните работи в края на участъка и началото на етапната връзка, тепърва предстои изграждането на облицовани окопи, монтаж на бетонови бордюри и отводнителни улеи, с които ще се реши проблема с дъждовните води.

В следствие на обилния валеж от събота, две от къщите, които са в непосредствена близост до строежа на пътя, са засегнати от свляклата се земна маса, но изпълнителят на обекта своевременно е отреагирал с техника и е отстранил щетите.

След срещата, изпълнителят пое ангажимент, че с полагането на първите асфалтови пластове от участъка, в рамките на месец, ще бъде рехабилитирана пътната настилка в квартала, както и че ще бъде направено допълнително отводняване на места, където е необходимо. В началото на следващия месец ще бъде завършена и рехабилитацията на пътя на пътен възел Дядо Дянко.