Продължава дългосрочния проект между Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” Габрово, Клуб "Приятели на Белгия" и Белгийската фондация „ Хора в помощ на България: Аалст – Габрово”.

Идеята за дългосрочното реализиране на проекта е на Вили Ван Импе – почетен консул на България в Източна Фландрия и секретар на Фондация „Марсел де Бископ“ и Клуб „Приятели на Белгия“.
Осъществяването на този вълнуващ, според екипа на Дневния център, проект постига целта си да развива потенциала на лица с интелектуални затруднения, да насърчава и развива самостоятелни умения в нова  обстановка с подкрепяща среда. В седмицата 1 – 4 април 2019 г. се проведе първия етап от проекта „Работни ателиета за хора с увреждания Аалст – Габрово 2019”.

В обучението в Аалст, Белгия се включиха представители от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания -  трима потребители (Пламен, Петър и Юлий) и трима специалисти – Галина Иванова, възпитател и ръководител на групата, Боянка Богданова  и Маргарита Симеонова – трудотерапевти. С тях пътува и Мариана Башева – съорганизатор на проекта. Четирите дни на обучението се проведоха в училище Ибсо де Хоризон – училище за деца и младежи с увреждания, съвместно с 5 ученика и техните учители. Чрез използване на гъвкава обучителна програма всички бяха включени в работни ателиета по готварство, арт терапия, както и в рехабилитационни дейности свързани с изграждане на трудови и социални умения. Осигурена беше и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включваше осигуряване на възможности за индивидуална и групова работа по конкретни случаи за индивидуална работа за развитие и надграждане. Езиковите различия не бяха пречка пред участниците и те в синхрон и с ентусиазъм работиха заедно.

През месец октомври предстои да се осъществи втори етап на проекта, като белгийската група ще посети Дневния център за пълнолетни лица с увреждания – Габрово и ще участва в работни ателиета, подготвени от домакините, в които ще работят заедно.

Очакванията от работните екипи от двете страни се реализират успешно чрез даване на възможност за осъзнато учене през целия живот. Подкрепата на пълнолетните младежи с увреждания и техните семейства е важна и приоритетна за цял живот. Използването на комплекс от терапии в ателиета на надеждата надграждат обучението, успокояват ума, снижават напрежението, стреса, тревожността, хиперактивността и овладяват  емоцията.

Проектът се радва на възможността за създаване на добри практики, използване на иновативни методи и подходи за работа за управление на стреса. Освен желание за добри практики се създава и засилена мотивация между екипите за работа по разрешаване на сложни ситуации и казуси. Всеобща е радостта от предоставената възможност от дългосрочния проект, осем потребители на социалната услуга от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,  да летят със самолет до Белгия.

От Дневния център за пълнолетни лица с увреждания благодарят за шансовете и предизвикателствата отправени към тях.