Община Габрово обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за личната помощ, който стартира от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за личната помощ.

Тук може да изтеглите Изискванията и Заявленията.

Община Габрово обявява прием на заявления от лица, кандидати за включване в Механизма за лична помощ, която ще се предоставя от 1 септември 2019г. по реда на Закона за личната помощ.

Тук може да изтеглите Изискванията и Заявленията.

Документите могат да бъдат получени и от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Габрово. Там става и последващото им подаване.

За допълнителна информация: 066/ 818-442, 066/818 - 399.

 

 

VI Международен фото салон Пловдив 2019
19 юли 2019
Европа иска да чуе гласа на младите предприемачи
22 юли 2019