На 21.07.2019 г., в с. Кметовци се проведе Национален събор "Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува", на който за трета поредна година с участие се включиха децата и младежите от Дневния център за деца и младежи с увреждания - Фондация Грижи за деца с увреждания, гр. Габрово. Заедно с музикалния педагог Диана Кирева, те изпълниха групово песента "Снощи на герана бях". Солово се представи Радка Христова с песента "Тръгна Станка за водица". След музикалните изпълнения, децата и младежите се включиха в организирани ателиета за рисуване и апликиране. Паралелно бяха изложени произведения, изработени от децата и младежите със специални потребности.