„Първите 7“ е името на кампанията, която стартира от този месец Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13.

Началото ще бъде отбелязано на 24 септември 2019 г. с инициативата „Да бъде ден за босоногите деца на града“ в парк „Колю Василев – Обов“ (на Колелото). От 10:00 и 17:00 часа всички родители на деца от 0 до 7 години, баби и дядовци или бъдещи родители ще могат да се запознаят със социалните услуги в Комплекса.

За децата са подготвени интересни игри и занимания, а родителите, които посетят рекламната шатра, ще получат материали с полезна информация за развитието на децата.

Малчуганите ще могат да оставят отпечатък от своето краче на бяло платно, а в замяна да си вземат сувенир – плетено терличе, изработено от потребителите на Дневния център за възрастни хора.

През месец октомври ще бъдат обявени отворени врати за безплатни консултации със специалисти от Комплекса – логопед, специален педагог, рехабилитатор, психолог, педиатър, акушер-гинеколог и юрист.

Предвидена е и поредица от 7 теми от цикъла „Първите 7“, които ще се провеждат в сградата на Комплекса. На срещите ще се обсъждат седем важни аспекта от развитието на детето от 0 до 7-годишна възраст.

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства е разкрит по проект на Община Габрово, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В него се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подобряване на грижите за деца в ранна детска възраст и изграждане на умения за добро родителство.

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.