Пресконференция и церемония по започване на строително-ремонтните дейности ще се състои утре, 25 септември 2019 г., от 11:00 часа на територията на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“. Събитието е по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Като конкретен бенефициент по процедурата „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ Община Габрово получи безвъзмездно 1 095 000 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Със средствата ще бъдат ремонтирани и обзаведени четири етажа от неизползваем корпус на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в Габрово. Планирано е облагородяване на дворното пространство и доставка на специализирано оборудване.

Ще бъдат създадени център за лица с различни форми на деменция и център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които се намират в специализирани институции, както и чакащи да получат социална услуга.

Избран е изпълнител и до края на месец септември 2019 г. строително-ремонтните дейности ще стартират.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.