Проектното предложение на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов" по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2019 г. към Министерство на културата за обновяване на библиотечните фондове и колекции бе одобрено и ще бъде финансирано в пълен размер на обща стойност 22 000 лв.

С тази сума ще бъдат закупени 1450 нови заглавия от различни български издателства, а фондовете ще се обогатят с актуална и търсена художествена и научна литература.

Одобрени са и проектите на следните обществени библиотеки от област  Габрово: НЧ „Зора – 1872” кв. Нова махала, НЧ „Просвета – 1931” с. Новаковци, НЧ „Васил Левски – 1922” с. Яворец (община Габрово); Градска библиотека Севлиево, НЧ „Пеньо Пенев – 1895” с. Добромирка, НЧ „Сполука – 1920” с. Душево, НЧ „Напредък – 1887” с. Крамолин, НЧ „Светлина – 1928” с. Кръвеник, НЧ „Зора – 1908” с. Ловнидол, НЧ „Св. Климент Охридски – 1899” с. Сенник (общ. Севлиево).