Община Габрово сключи договор със сръбската фирма „Корали“ ООД за доставка и изграждане на две площадки с подземни контейнери. Договорът е на обща стойност 55 663,20 лв. с ДДС и включва доставка на съдове, изграждане на подземните съоръжения, брандиране и осигуряване на необходимите резервни материали. Възлагането на изпълнението на дейностите предстои да се случи до края на тази седмица, а площадките в завършен вид ще видим през ноември.

Първите подземни площадки за разделно събиране на отпадъци ще бъдат изградени на ул. „Младост“ №2 и №11. На всяка от тях ще бъдат разположени по три контейнера – два за рециклируеми отпадъци и един за биоразградими отпадъци. Вътрешността на всеки от новите съдове представлява специализиран чувал с обем от 3 куб. м., изработен от полиетилен с висока плътност, непозволяваща пропускане на течности и въздействие на атмосферните условия. Контейнерите ще бъдат на 2/3 от размера си вкопани в земята, като изхвърлянето на отпадъците ще става през капак с ръчно повдигане, разположен върху надземната част на съда. В приемното отделение на контейнерите е монтирано специално съоръжение, недопускащо директен достъп до съдържанието на контейнера. Видимата част на съдовете представлява метален корпус със стоманени секции, които освен чисто естетична функция, имат и важното предназначение да предотвратят злонамерени действия.

За ясното указване на вида отпадък, който трябва да се постави в съответния контейнер, върху надземната част на съдовете ще бъдат поставени информационни стикери, а капаците ще бъдат в съответните цветове – жълт за рециклируеми и кафяв за биоразградими отпадъци.

Изграждането на новите подземни площадки ще осигури надеждното събиране на отпадъци, ще сведе до минимум появата на неприятни миризми и ще предотврати разпиляване на отпадъци около съдовете.

Община Габрово напомня, че разделното събиране на отпадъци е задължително, а поставянето на отпадъци извън съдовете за смет е забранено.

Повече информация за правилата и изискванията за разделно събиране на отпадъци може да прочетете тук.