20 февруари 2013, 08:31

Представяне на центровете за настаняване от семеен тип

20 февруари 2013 г., сряда, 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
20 февруари 2013, 08:15

Начална среща по проекта за социалните асистенти

20 февруари 2013 г., сряда, 10:00 часа, Община Габрово, заседателна зала - III етаж
14 февруари 2013, 16:03

Община Габрово набира потребители на социална услуга по проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”

Във връзка с изпълнението на Проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5
4 декември 2012, 15:23

Още едно дете е настанено в приемно семейство

Още едно дете е настанено в професионално приемно семейство
16 юли 2012, 10:08

Проект "И аз имам семейство"

Община Габрово реализира проект  „И аз имам семейство”
30 юни 2011

Санитарен възел за хора с увреждания в Дома на културата

Санитарен възел, достъпен за хора с физически увреждания, ще бъде изграден в Дом на културата „Емануил Манолов”. Средствата, 6 540 лв. без ДДС, се отпускат от Агенцията за хора с увреждания, съгласно подписан договор по проект „Осигуряване на санитарно помещение за лица с увреждания в сградата на Дом на културата”.