В Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Габрово се състоя Вторият етап на обучителния модул „Принципи на ерготерапията при работа с хора с увреждания“. Едноседмичното обучение се проведе от 23 до 27 октомври със с преподавателите от Университета в Брюксел, специалност „Ерготерапия“ - Йерон Вос, Рик Ламбрехтс, Катрийн Цас и Изабел Либенс.

Белгийските специалисти работят в училище за хора със специални потребности „Хоризонт“ - IBSO De Horizon. Те споделиха опита си и обсъдиха различни казуси с българските си колеги от Дневния център  в различни ателиета и дейности. При ерготерапията акцентът е върху дейността, ангажираността на потребителя.

„Определянето на целите и следването им – в краткосрочен и дългосрочен план, потвърждава  правилността на пътя, който специалистите в Дневния център следват. Те работят с много ентусиазъм, чувство и себеотдаване на каузата да бъдат в помощ и подкрепа на хората с увреждания. Положителните резултати са видими и прави впечатление приятелската и семейна атмосфера, която всички заедно постигат“, споделиха белгийските преподаватели.

Като част от обучението бе организираният семинар в Ритуалната зала на Община Габрово на тема „Принципи на Ерготерапията и клинична обосновка. Аутизъм, практически насоки за работа с лица с аутизъм. Комуникационни средства“. В него се включиха специалисти от социалните услуги в града, както и от Русе и Дряново.

В последния ден на обучението почетният консул на България в Източна Фландрия Вили Ван Импе връчи сертификати на българските специалисти.

По време на първия етап от обучението, шест специалисти от Габрово гостуваха в рамките на една седмица в Брюксел и Аалст.