Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания беше домакин на традиционната работна среща на социалните услуги в община Габрово, която се проведе на 26 юли.

Ръководителят на Центъра Нина Джажева представи екипа си и работата им, насочена към индивидуална грижа, подкрепа за личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот на децата и младежите. Гостите се запознаха с ползвателите на социалната услуга, които споделиха какви умения и знания придобиват в ежедневието си в Центъра. Децата разказаха за мечтите, успехите и предизвикателствата пред тях. 

Интересно за посетителите беше как Центърът успява да осмисли свободното им време, издръжката на социалната услуга и как се осъществява регламентирането на храненето на децата и младежите.

На срещата бяха представени вторият областен координатор по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане - Габрово“ - Галина Пенчева и ръководителят на Центъра за обществена подкрепа - Мария Лазарова. Те се запознаха с представителите на различните социални услуги в града.

Експертите от дирекция „Образование и социални дейности“ в Община Габрово Петя Цвяткова и Звезделина Пенчева запознаха присъстващите специалисти с проекта на изменения в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Те акцентираха и върху документите за публично обсъждане на „Проект на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища“, публикувани на сайта на Община Габрово, както и върху мотивите за приемането на Наредбата.

Следваща работна среща ще се състои в края на месец август, когато домакин ще бъдат двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.